Tirsdagsjammen @herrnilsen

EVENT INFORMATION

Jamvert Totto Hansen ønsker velkommen til en ny tirsdag med humørfylt jam på Herr Nilsen! I husbandet finner vi også GK Breivik på bass og Torbjørn Kvamme på keys. En av de faste førstedamene (Dalland, Bastiansen eller Rekdal Sperre),  er selvsagt også på plass. Velkommen til gjester og jammere!

jam
herrnilsen

Restrictions

Aldersgrense 20 år