Tirsdagsjammen // Herr Nilsen

Arrangementsinformasjon

Jamvert Totto Hansen ønsker velkommen til en ny tirsdag med humørfylt jam på Herr Nilsen! I husbandet finner vi også GK Breivik på bass og Frode Mangen på keys. Frid Brune Nordheim representerer førstedamene denne kvelden. Velkommen til gjester og jammere!

jam
herrnilsen

Restriksjoner

Aldersgrense 20 år.