Tirsdagsjammen // Herr Nilsen

Arrangementsinformasjon

Jamvert Totto Hansen ønsker velkommen til en ny tirsdag med humørfylt jam på Herr Nilsen! I husbandet finner vi også GK Breivik på bass og Frode Mangen på keys. Ingunn Dalland representerer førstedamene denne kvelden. Velkommen til gjester og jammere!

jam
herrnilsen

Restriksjoner

Aldersgrense 20 år.